SchemaSpy Analysis of ttk.public - Columns Generated by
SchemaSpy
Generated by SchemaSpy on Tue Feb 20 12:38 UTC 2018
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
 

ttk.public contains 524 columns - click on heading to sort:
Table Column Type Size Nulls Auto Default Comments
alue kuvaus varchar 200  √  null
alue luotu_kayttaja varchar 80
alue luotuaika timestamptz 35,6
alue muutettu_kayttaja varchar 80
alue muutettuaika timestamptz 35,6
alue nimi varchar 20
arvioija arvioija_id serial 10  √  nextval('arvioija_arvioija_id_seq'::regclass)
arvioija etunimi varchar 40
arvioija luotu_kayttaja varchar 80
arvioija luotuaika timestamptz 35,6
arvioija muutettu_kayttaja varchar 80
arvioija muutettuaika timestamptz 35,6
arvioija nayttotutkintomestari bool 1 false
arvioija rooli varchar 20  √  null
arvioija sukunimi varchar 40
arvosana luotu_kayttaja varchar 80
arvosana luotuaika timestamptz 35,6
arvosana muutettu_kayttaja varchar 80
arvosana muutettuaika timestamptz 35,6
arvosana nimi varchar 20
edustus kuvaus varchar 200  √  null
edustus luotu_kayttaja varchar 80
edustus luotuaika timestamptz 35,6
edustus muutettu_kayttaja varchar 80
edustus muutettuaika timestamptz 35,6
edustus nimi varchar 20
eperusteet_log id serial 10  √  nextval('eperusteet_log_id_seq'::regclass)
eperusteet_log luotu_kayttaja varchar 80
eperusteet_log luotuaika timestamptz 35,6
eperusteet_log muutettu_kayttaja varchar 80
eperusteet_log muutettuaika timestamptz 35,6
eperusteet_log paivitetty timestamptz 35,6  √  null
henkilo aidinkieli varchar 2
henkilo etunimi varchar 100
henkilo henkiloid serial 10  √  nextval('henkilo_id_seq'::regclass)
henkilo jarjesto int4 10  √  null
henkilo kayttaja_oid varchar 80  √  null Sitoo henkilön yksilöityyn käyttäjätunnukseen. Kaikilla henkilöillä ei ole käyttäjätunnuksia.
henkilo kokemusvuodet int4 10  √  null
henkilo lisatiedot text 2147483647  √  null
henkilo luotu_kayttaja varchar 80
henkilo luotuaika timestamptz 35,6
henkilo muutettu_kayttaja varchar 80
henkilo muutettuaika timestamptz 35,6
henkilo nayttomestari bool 1  √  null Onko henkilö näyttömestaritutkinnon suorittanut? K/E
henkilo organisaatio varchar 100  √  null
henkilo osoite varchar 100  √  null
henkilo osoite_julkinen bool 1  √  false
henkilo postinumero varchar 5  √  null
henkilo postitoimipaikka varchar 40  √  null
henkilo puhelin varchar 100  √  null
henkilo puhelin_julkinen bool 1  √  false
henkilo sahkoposti varchar 100  √  null
henkilo sahkoposti_julkinen bool 1  √  false
henkilo sukunimi varchar 100
henkilo sukupuoli varchar 20
henkilo syntymavuosi int4 10  √  null
jarjestamissopimus alkupvm date 13  √  null Sopimuksen voimaantuloaika. Voimassa alkaen tästä päivästä.
jarjestamissopimus jarjestamissopimusid serial 10  √  nextval('jarjestamissopimus_id_seq'::regclass)
jarjestamissopimus koulutustoimija varchar 10  √  null
jarjestamissopimus loppupvm date 13  √  null Sopimuksen viimeinen voiamssaolopäivä.
jarjestamissopimus luotu_kayttaja varchar 80
jarjestamissopimus luotuaika timestamptz 35,6
jarjestamissopimus muutettu_kayttaja varchar 80
jarjestamissopimus muutettuaika timestamptz 35,6
jarjestamissopimus oppilaitos varchar 5  √  null
jarjestamissopimus poistettu bool 1 false Jos sopimus on poistettu, se on edelleen tietokannassa, mutta sitä ei enää näytetä käyttöliittymässä ja rajapinnoissa.
jarjestamissopimus puhelin varchar 100  √  null
jarjestamissopimus sahkoposti varchar 100  √  null
jarjestamissopimus sopijatoimikunta varchar 9 Toimikunta jonka kanssa sopimus on alun perin tehty.
jarjestamissopimus sopimusnumero varchar 25 Sopimuksen virallinen diaarinumero.
jarjestamissopimus toimikunta varchar 9 Toimikunta joka vastaa sopimuksesta. Voi olla eri toimikunta kuin sopijatoimikunta.
jarjestamissopimus tutkintotilaisuuksista_vastaava_oppilaitos varchar 5  √  null Sopimuksen allekirjoittaja ja vastuuosapuoli ei ole välttämättä tutkintotilaisuuksia järjestävä taho.
jarjestamissopimus vastuuhenkilo varchar 100  √  null
jarjestamissopimus voimassa bool 1  √  null
jarjestamissuunnitelma jarjestamissuunnitelma bytea 2147483647  √  null
jarjestamissuunnitelma jarjestamissuunnitelma_content_type varchar 100
jarjestamissuunnitelma jarjestamissuunnitelma_filename varchar 200
jarjestamissuunnitelma jarjestamissuunnitelma_id serial 10  √  nextval('jarjestamissuunnitelma_id_seq'::regclass)
jarjestamissuunnitelma luotu_kayttaja varchar 80
jarjestamissuunnitelma luotuaika timestamptz 35,6
jarjestamissuunnitelma muutettu_kayttaja varchar 80
jarjestamissuunnitelma muutettuaika timestamptz 35,6
jarjestamissuunnitelma poistettu bool 1 false
jarjestamissuunnitelma sopimus_ja_tutkinto int4 10
jarjesto jarjestoid serial 10  √  nextval('jarjesto_id_seq'::regclass)
jarjesto keskusjarjestoid int4 10  √  null Viite keskusjärjestöön jos järjestö on osa jotain keskusjärjestöä.
jarjesto keskusjarjestotieto bool 1 false
jarjesto luotu_kayttaja varchar 80
jarjesto luotuaika timestamptz 35,6
jarjesto muutettu_kayttaja varchar 80
jarjesto muutettuaika timestamptz 35,6
jarjesto nimi_fi varchar 200
jarjesto nimi_sv varchar 200  √  null
jarjesto oid varchar 80  √  null
jarjesto osoite varchar 200  √  null
jarjesto postinumero varchar 5  √  null
jarjesto postitoimipaikka varchar 40  √  null
jarjesto puhelin varchar 100  √  null
jarjesto sahkoposti varchar 100  √  null
jarjesto www_osoite varchar 200  √  null
jasenyyden_status luotu_kayttaja varchar 80 'JARJESTELMA'::character varying
jasenyyden_status luotuaika timestamptz 35,6 now()
jasenyyden_status muutettu_kayttaja varchar 80 'JARJESTELMA'::character varying
jasenyyden_status muutettuaika timestamptz 35,6 now()
jasenyyden_status nimi varchar 16
jasenyys alkupvm date 13 Ensimmäinen päivä jolloin henkilö on tullut toimikunnan jäseneksi.
jasenyys asiantuntijaksi bool 1 false
jasenyys edustus varchar 20
jasenyys esittaja int4 10  √  null
jasenyys henkiloid int4 10
jasenyys jasenyys_id serial 10  √  nextval('jasenyys_id_seq'::regclass)
jasenyys loppupvm date 13 Viimeinen päivä jolloin henkilö on ollut toimikunnan jäsen.
jasenyys luotu_kayttaja varchar 80
jasenyys luotuaika timestamptz 35,6
jasenyys muutettu_kayttaja varchar 80
jasenyys muutettuaika timestamptz 35,6
jasenyys nimityspaiva date 13  √  null
jasenyys rooli varchar 20
jasenyys status varchar 16 'nimitetty'::character varying
jasenyys toimikunta varchar 9
jasenyys vapaateksti_kokemus text 2147483647  √  null
kayttaja etunimi varchar 100
kayttaja jarjesto int4 10  √  null
kayttaja luotu_kayttaja varchar 80
kayttaja luotuaika timestamptz 35,6
kayttaja muutettu_kayttaja varchar 80
kayttaja muutettuaika timestamptz 35,6
kayttaja oid varchar 80 Käyttäjän yksilöivä tunnus käyttäjähallintapalvelussa.
kayttaja rooli varchar 16
kayttaja sukunimi varchar 100
kayttaja uid varchar 80 Käyttäjän yksilöivä käyttäjätunnus käyttäjähallintapalvelussa.
kayttaja voimassa bool 1 true Voimassaolo päätellään käyttäjähallintapalvelusta sieltä tuoduille käyttäjätunnuksille.
kayttajarooli kuvaus varchar 200  √  null
kayttajarooli luotuaika timestamp 29,6
kayttajarooli muutettuaika timestamp 29,6
kayttajarooli roolitunnus varchar 16
kieli kuvaus varchar 200  √  null
kieli luotu_kayttaja varchar 80
kieli luotuaika timestamp 29,6
kieli muutettu_kayttaja varchar 80
kieli muutettuaika timestamp 29,6
kieli nimi varchar 2
kokotutkinto kokotutkinto_id serial 10  √  nextval('kokotutkinto_kokotutkinto_id_seq'::regclass)
kokotutkinto koulutustoimija varchar 10
kokotutkinto luotu_kayttaja varchar 80
kokotutkinto luotuaika timestamptz 35,6
kokotutkinto muutettu_kayttaja varchar 80
kokotutkinto muutettuaika timestamptz 35,6
kokotutkinto suorittaja int4 10
kokotutkinto tutkinto varchar 6
koulutusala koulutusala_tkkoodi varchar 3
koulutusala luotu_kayttaja varchar 80
koulutusala luotuaika timestamptz 35,6
koulutusala muutettu_kayttaja varchar 80
koulutusala muutettuaika timestamptz 35,6
koulutusala selite_en text 2147483647  √  null
koulutusala selite_fi text 2147483647
koulutusala selite_sv text 2147483647  √  null
koulutusala voimassa_alkupvm date 13
koulutusala voimassa_loppupvm date 13 to_date('21990101'::text, 'YYYYMMDD'::text)
koulutustoimija lakkautuspaiva date 13  √  null
koulutustoimija luotu_kayttaja varchar 80
koulutustoimija luotuaika timestamptz 35,6
koulutustoimija muutettu_kayttaja varchar 80
koulutustoimija muutettuaika timestamptz 35,6
koulutustoimija nimi_fi varchar 200
koulutustoimija nimi_sv varchar 200  √  null
koulutustoimija oid varchar 40  √  null
koulutustoimija osoite varchar 100  √  null
koulutustoimija postinumero varchar 5  √  null
koulutustoimija postitoimipaikka varchar 40  √  null
koulutustoimija puhelin varchar 100  √  null
koulutustoimija sahkoposti varchar 100  √  null
koulutustoimija voimassa bool 1 true
koulutustoimija www_osoite varchar 200  √  null
koulutustoimija ytunnus varchar 10
nayttotutkinto luotu_kayttaja varchar 80
nayttotutkinto luotuaika timestamptz 35,6
nayttotutkinto muutettu_kayttaja varchar 80
nayttotutkinto muutettuaika timestamptz 35,6
nayttotutkinto nimi_fi text 2147483647
nayttotutkinto nimi_sv text 2147483647  √  null
nayttotutkinto opintoala varchar 3
nayttotutkinto tutkintotaso varchar 25
nayttotutkinto tutkintotunnus varchar 6
nayttotutkinto tyyppi varchar 2
nayttotutkinto uusin_versio_id int4 10  √  null
ohje luotu_kayttaja varchar 80
ohje luotuaika timestamptz 35,6
ohje muutettu_kayttaja varchar 80
ohje muutettuaika timestamptz 35,6
ohje ohjetunniste varchar 80 Sitoo ohjetekstin käyttöliittymässä tiettyyn kohtaan, jossa se näytetään.
ohje teksti_fi text 2147483647  √  null
ohje teksti_sv text 2147483647  √  null
opintoala koulutusala_tkkoodi varchar 3
opintoala luotu_kayttaja varchar 80
opintoala luotuaika timestamptz 35,6
opintoala muutettu_kayttaja varchar 80
opintoala muutettuaika timestamptz 35,6
opintoala opintoala_tkkoodi varchar 3
opintoala selite_en text 2147483647  √  null
opintoala selite_fi text 2147483647
opintoala selite_sv text 2147483647  √  null
opintoala voimassa_alkupvm date 13
opintoala voimassa_loppupvm date 13 to_date('21990101'::text, 'YYYYMMDD'::text)
oppilaitos alue varchar 20  √  null
oppilaitos kieli varchar 2  √  null
oppilaitos koulutustoimija varchar 10
oppilaitos lakkautuspaiva date 13  √  null
oppilaitos luotu_kayttaja varchar 80
oppilaitos luotuaika timestamptz 35,6
oppilaitos muutettu_kayttaja varchar 80
oppilaitos muutettuaika timestamptz 35,6
oppilaitos nimi varchar 200
oppilaitos oid varchar 40  √  null
oppilaitos oppilaitoskoodi varchar 5
oppilaitos osoite varchar 100  √  null
oppilaitos postinumero varchar 5  √  null
oppilaitos postitoimipaikka varchar 40  √  null
oppilaitos puhelin varchar 100  √  null
oppilaitos sahkoposti varchar 100  √  null
oppilaitos voimassa bool 1 true
oppilaitos www_osoite varchar 200  √  null
organisaatiomuutos koulutustoimija varchar 10  √  null
organisaatiomuutos luotu_kayttaja varchar 80
organisaatiomuutos luotuaika timestamptz 35,6
organisaatiomuutos muutettu_kayttaja varchar 80
organisaatiomuutos muutettuaika timestamptz 35,6
organisaatiomuutos oppilaitos varchar 5  √  null
organisaatiomuutos organisaatiomuutos_id serial 10  √  nextval('organisaatiomuutos_id_seq'::regclass)
organisaatiomuutos paivamaara date 13  √  null
organisaatiomuutos tehty date 13  √  null
organisaatiomuutos toimipaikka varchar 7  √  null
organisaatiomuutos tyyppi varchar 20  √  null
organisaatiomuutostyyppi kuvaus varchar 200  √  null
organisaatiomuutostyyppi luotu_kayttaja varchar 80
organisaatiomuutostyyppi luotuaika timestamptz 35,6
organisaatiomuutostyyppi muutettu_kayttaja varchar 80
organisaatiomuutostyyppi muutettuaika timestamptz 35,6
organisaatiomuutostyyppi nimi varchar 20
organisaatiopalvelu_log id serial 10  √  nextval('organisaatiopalvelu_log_id_seq'::regclass)
organisaatiopalvelu_log luotu_kayttaja varchar 80
organisaatiopalvelu_log luotuaika timestamptz 35,6
organisaatiopalvelu_log muutettu_kayttaja varchar 80
organisaatiopalvelu_log muutettuaika timestamptz 35,6
organisaatiopalvelu_log paivitetty timestamptz 35,6  √  null
osaamisala luotu_kayttaja varchar 80
osaamisala luotuaika timestamptz 35,6
osaamisala muutettu_kayttaja varchar 80
osaamisala muutettuaika timestamptz 35,6
osaamisala nimi_fi text 2147483647
osaamisala nimi_sv text 2147483647  √  null
osaamisala osaamisala_id serial 10  √  nextval('osaamisala_id_seq'::regclass)
osaamisala osaamisalatunnus varchar 10
osaamisala tutkintoversio int4 10  √  null
osaamisala_ja_tutkinnonosa jarjestysnumero int4 10
osaamisala_ja_tutkinnonosa luotu_kayttaja varchar 80
osaamisala_ja_tutkinnonosa luotuaika timestamptz 35,6
osaamisala_ja_tutkinnonosa muutettu_kayttaja varchar 80
osaamisala_ja_tutkinnonosa muutettuaika timestamptz 35,6
osaamisala_ja_tutkinnonosa osaamisala int4 10
osaamisala_ja_tutkinnonosa tutkinnonosa int4 10
peruste alkupvm date 13 Tutkinnon perusteen ensimmäinen voimassaolopäivä.
peruste diaarinumero varchar 20 Virallinen diaarinumero.
peruste luotu_kayttaja varchar 80
peruste luotuaika timestamp 29,6
peruste muutettu_kayttaja varchar 80
peruste muutettuaika timestamp 29,6
peruste siirtymaajan_loppupvm date 13 to_date('21990101'::text, 'YYYYMMDD'::text) Siirtymäajasta on erillinen sääntö. Vanhan perusteen mukaisesti voi suorittaa tutkinnon loppuun siirtymäajan aikana.
rahoitusmuoto kuvaus varchar 200  √  null
rahoitusmuoto luotu_kayttaja varchar 80
rahoitusmuoto luotuaika timestamptz 35,6
rahoitusmuoto muutettu_kayttaja varchar 80
rahoitusmuoto muutettuaika timestamptz 35,6
rahoitusmuoto nimi varchar 24  √  null Aitun enum-lokalisointisysteemin käyttämä avain.
rahoitusmuoto rahoitusmuoto varchar 80 Column, jota excel-suoritustiedot käyttää, mutta joka on tarkoitus myöhemmin ehkä poistaa. Tätä ei olisi alun perin pitänyt tehdä.
rahoitusmuoto rahoitusmuoto_id serial 10  √  nextval('rahoitusmuoto_rahoitusmuoto_id_seq'::regclass) Pääavain, tämä tullaan ehkä poistamaan ja korvaamaan nimi-columnilla. Tätä ei olisi alun perin pitänyt tehdä.
rooli kuvaus varchar 200  √  null
rooli luotu_kayttaja varchar 80
rooli luotuaika timestamptz 35,6
rooli muutettu_kayttaja varchar 80
rooli muutettuaika timestamptz 35,6
rooli nimi varchar 20
schema_version checksum int4 10  √  null
schema_version description varchar 200
schema_version execution_time int4 10
schema_version installed_by varchar 100
schema_version installed_on timestamp 29,6 now()
schema_version installed_rank int4 10
schema_version script varchar 1000
schema_version success bool 1
schema_version type varchar 20
schema_version version varchar 50
schema_version version_rank int4 10
sopimuksen_liite luotu_kayttaja varchar 80
sopimuksen_liite luotuaika timestamptz 35,6
sopimuksen_liite muutettu_kayttaja varchar 80
sopimuksen_liite muutettuaika timestamptz 35,6
sopimuksen_liite poistettu bool 1 false
sopimuksen_liite sopimuksen_liite bytea 2147483647  √  null
sopimuksen_liite sopimuksen_liite_content_type varchar 100
sopimuksen_liite sopimuksen_liite_filename varchar 200
sopimuksen_liite sopimuksen_liite_id serial 10  √  nextval('sopimuksen_liite_id_seq'::regclass)
sopimuksen_liite sopimus_ja_tutkinto int4 10
sopimus_ja_tutkinto alkupvm date 13  √  null
sopimus_ja_tutkinto jarjestamissopimusid int4 10
sopimus_ja_tutkinto kieli varchar 2  √  null
sopimus_ja_tutkinto lisatiedot text 2147483647  √  null Vapaamuotoisia lisätietoja ja muistiinpanoja OPH:n käyttöön.
sopimus_ja_tutkinto lisatiedot_vara text 2147483647  √  null
sopimus_ja_tutkinto loppupvm date 13  √  null
sopimus_ja_tutkinto luotu_kayttaja varchar 80
sopimus_ja_tutkinto luotuaika timestamptz 35,6
sopimus_ja_tutkinto muutettu_kayttaja varchar 80
sopimus_ja_tutkinto muutettuaika timestamptz 35,6
sopimus_ja_tutkinto nayttomestari bool 1  √  null Onko vastuuhenkilö näyttötutkintomestari?
sopimus_ja_tutkinto nayttomestari_vara bool 1  √  null Onko vastuuhenkilön varahenkilö näyttötutkintomestari?
sopimus_ja_tutkinto poistettu bool 1 false
sopimus_ja_tutkinto puhelin varchar 100  √  null
sopimus_ja_tutkinto puhelin_vara varchar 100  √  null
sopimus_ja_tutkinto sahkoposti varchar 100  √  null
sopimus_ja_tutkinto sahkoposti_vara varchar 100  √  null
sopimus_ja_tutkinto sopimus_ja_tutkinto_id serial 10  √  nextval('sopimus_ja_tutkinto_id_seq'::regclass)
sopimus_ja_tutkinto tutkintoversio int4 10
sopimus_ja_tutkinto vastuuhenkilo varchar 100  √  null
sopimus_ja_tutkinto vastuuhenkilo_vara varchar 100  √  null
sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala luotu_kayttaja varchar 80 'JARJESTELMA'::character varying
sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala luotuaika timestamptz 35,6 now()
sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala muutettu_kayttaja varchar 80 'JARJESTELMA'::character varying
sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala muutettuaika timestamptz 35,6 now()
sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala osaamisala int4 10
sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala sopimus_ja_tutkinto int4 10
sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala toimipaikka varchar 7  √  null
sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa luotu_kayttaja varchar 80 'JARJESTELMA'::character varying
sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa luotuaika timestamptz 35,6 now()
sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa muutettu_kayttaja varchar 80 'JARJESTELMA'::character varying
sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa muutettuaika timestamptz 35,6 now()
sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa sopimus_ja_tutkinto int4 10
sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa toimipaikka varchar 7  √  null
sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa tutkinnonosa int4 10
sukupuoli kuvaus varchar 200  √  null
sukupuoli luotu_kayttaja varchar 80
sukupuoli luotuaika timestamptz 35,6
sukupuoli muutettu_kayttaja varchar 80
sukupuoli muutettuaika timestamptz 35,6
sukupuoli nimi varchar 20
suorittaja etunimi varchar 100
suorittaja hetu bpchar 11  √  null
suorittaja luotu_kayttaja varchar 80
suorittaja luotuaika timestamptz 35,6
suorittaja muutettu_kayttaja varchar 80
suorittaja muutettuaika timestamptz 35,6
suorittaja oid varchar 80  √  null
suorittaja rahoitusmuoto int4 10  √  null
suorittaja sukunimi varchar 100
suorittaja suorittaja_id serial 10  √  nextval('suorittaja_suorittaja_id_seq'::regclass)
suoritus arvosana varchar 20  √  null
suoritus arvosanan_korotus bool 1 false Onko kyseessä aiemmin suoritetun tutkinnonosan suorittaminen uudelleen arvosanan korottamiseksi?
suoritus kieli varchar 2 'fi'::character varying Kieli, jolla tutkinnon osa on suoritettu.
suoritus kokotutkinto bool 1 false
suoritus lisatiedot varchar 500  √  null
suoritus luotu_kayttaja varchar 80
suoritus luotuaika timestamptz 35,6
suoritus muutettu_kayttaja varchar 80
suoritus muutettuaika timestamptz 35,6
suoritus osaamisala int4 10  √  null Osaamisalaa ei voida aina päätellä tutkinnon osan perusteella.
suoritus osaamisen_tunnustaminen date 13  √  null Aiemmin suoritetun osaamisen tunnustaminen, yleensä arviointikokouksen pvm.
suoritus suoritus_id serial 10  √  nextval('suoritus_suoritus_id_seq'::regclass)
suoritus suorituskerta int4 10
suoritus todistus bool 1 false Annetaanko tutkinnon osan suorittamisesta erillinen todistus? Pyydettäessä annetaan.
suoritus tutkinnonosa int4 10
suorituskerta arviointikokouksen_pvm date 13  √  null Arviointikokouksen päivämäärä
suorituskerta ehdotusaika timestamptz 35,6  √  null Aika, jolloin suoritukset on lähetetty tutkintotoimikunnalle käsiteltäväksi.
suorituskerta hyvaksymisaika date 13  √  null Aika (kokouspvm), jolloin tutkintotoimikunta on hyväksynyt suoritukset.
suorituskerta jarjestamismuoto varchar 25
suorituskerta jarjestelyt varchar 1000  √  null Vapaa kuvaus työtehtävistä ja järjestelyistä, jotka liittyvät näyttötilaisuuteen.
suorituskerta kouljarjestaja varchar 10 Koulutuksen järjestäjä, joka on sopimusosapuoli OPH:n ja toimikuntien suuntaan järjestäjänä.
suorituskerta koulutustoimija varchar 10 Tutkinnon järjestäjä, joka on tosiasiallisesti järjestänyt tutkintosuorituksen arviointitilaisuuden.
suorituskerta liitetty_pvm date 13  √  null Päivämäärä tutkinnon osan liittämiselle.
suorituskerta luotu_kayttaja varchar 80
suorituskerta luotuaika timestamptz 35,6
suorituskerta muutettu_kayttaja varchar 80
suorituskerta muutettuaika timestamptz 35,6
suorituskerta opiskelijavuosi int4 10 1
suorituskerta paikka varchar 500  √  null Vapaa kuvaus paikasta, jossa suoritus on arvioitu.
suorituskerta rahoitusmuoto int4 10  √  null
suorituskerta suorittaja int4 10
suorituskerta suoritusaika_alku date 13  √  null Arvointitilaisuuden alkupäivä.
suorituskerta suoritusaika_loppu date 13  √  null Arviointitilaisuuden loppupäivä.
suorituskerta suorituskerta_id serial 10  √  nextval('suorituskerta_suorituskerta_id_seq'::regclass)
suorituskerta tila varchar 12 'luonnos'::character varying
suorituskerta toimikunta varchar 9  √  null Tutkintotoimikunta, jonka vastuulle suoritus kuuluu. Yleensä pääteltävissä tutkinnosta, mutta ei aina.
suorituskerta tutkinto varchar 6
suorituskerta tutkintoversio_id int4 10  √  null
suorituskerta tutkintoversio_suoritettava int4 10  √  null Viite suoritettavaan tutkintoon, johon tutkinnon osan suoritus kohdistuu. Tämä on normaalisti sama tutkinto, josta tutkinnon osat löytyvät, mutta valinnaisen osasuorituksen liittämisessä voi olla eri tutkinto.
suorituskerta valmistava_koulutus bool 1 true Opiskelija voi tulla suoraan tutkinnon näyttötilaisuuteen ilman valmistavaa koulutusta.
suorituskerta_arvioija arvioija_id int4 10
suorituskerta_arvioija luotu_kayttaja varchar 80
suorituskerta_arvioija luotuaika timestamptz 35,6
suorituskerta_arvioija muutettu_kayttaja varchar 80
suorituskerta_arvioija muutettuaika timestamptz 35,6
suorituskerta_arvioija suorituskerta_id int4 10
tiedote luotu_kayttaja varchar 80
tiedote luotuaika timestamptz 35,6
tiedote muutettu_kayttaja varchar 80
tiedote muutettuaika timestamptz 35,6
tiedote teksti_fi text 2147483647  √  null
tiedote teksti_sv text 2147483647  √  null
tiedote tiedoteid int4 10 1
toimikausi alkupvm date 13
toimikausi loppupvm date 13
toimikausi luotu_kayttaja varchar 80
toimikausi luotuaika timestamptz 35,6
toimikausi muutettu_kayttaja varchar 80
toimikausi muutettuaika timestamptz 35,6
toimikausi toimikausi_id serial 10  √  nextval('toimikausi_id_seq'::regclass)
toimikausi voimassa bool 1
toimikunta_ja_tutkinto luotu_kayttaja varchar 80
toimikunta_ja_tutkinto luotuaika timestamptz 35,6
toimikunta_ja_tutkinto muutettu_kayttaja varchar 80
toimikunta_ja_tutkinto muutettuaika timestamptz 35,6
toimikunta_ja_tutkinto toimikunta varchar 9
toimikunta_ja_tutkinto tutkintotunnus varchar 6
toimikuntien_tutkinnot kielisyys varchar 2  √  null
toimikuntien_tutkinnot nimi_fi text 2147483647  √  null
toimikuntien_tutkinnot nimi_sv text 2147483647  √  null
toimikuntien_tutkinnot toimikausi_alku date 13  √  null
toimikuntien_tutkinnot toimikausi_loppu date 13  √  null
toimikuntien_tutkinnot toimikunta varchar 9  √  null
toimikuntien_tutkinnot tutkintotunnus varchar 6  √  null
toimipaikka kieli varchar 2  √  null
toimipaikka lakkautuspaiva date 13  √  null
toimipaikka luotu_kayttaja varchar 80 'JARJESTELMA'::character varying
toimipaikka luotuaika timestamptz 35,6 now()
toimipaikka muutettu_kayttaja varchar 80 'JARJESTELMA'::character varying
toimipaikka muutettuaika timestamptz 35,6 now()
toimipaikka nimi varchar 200
toimipaikka oid varchar 40  √  null
toimipaikka oppilaitos varchar 6
toimipaikka osoite varchar 100  √  null
toimipaikka postinumero varchar 5  √  null
toimipaikka postitoimipaikka varchar 40  √  null
toimipaikka puhelin varchar 100  √  null
toimipaikka sahkoposti varchar 100  √  null
toimipaikka toimipaikkakoodi varchar 7
toimipaikka voimassa bool 1 true
toimipaikka www_osoite varchar 200  √  null
tutkinnonosa jarjestysnumero int4 10  √  null
tutkinnonosa luotu_kayttaja varchar 80
tutkinnonosa luotuaika timestamptz 35,6
tutkinnonosa muutettu_kayttaja varchar 80
tutkinnonosa muutettuaika timestamptz 35,6
tutkinnonosa nimi_fi text 2147483647
tutkinnonosa nimi_sv text 2147483647  √  null
tutkinnonosa osatunnus varchar 6
tutkinnonosa tutkinnonosa_id serial 10  √  nextval('tutkinnonosa_id_seq'::regclass)
tutkinnonosa tutkintoversio int4 10  √  null
tutkintonimike luotu_kayttaja varchar 80
tutkintonimike luotuaika timestamptz 35,6
tutkintonimike muutettu_kayttaja varchar 80
tutkintonimike muutettuaika timestamptz 35,6
tutkintonimike nimi_fi text 2147483647
tutkintonimike nimi_sv text 2147483647  √  null
tutkintonimike nimiketunnus varchar 5
tutkintonimike_ja_tutkintoversio luotu_kayttaja varchar 80
tutkintonimike_ja_tutkintoversio luotuaika timestamptz 35,6
tutkintonimike_ja_tutkintoversio muutettu_kayttaja varchar 80
tutkintonimike_ja_tutkintoversio muutettuaika timestamptz 35,6
tutkintonimike_ja_tutkintoversio tutkintonimike varchar 5
tutkintonimike_ja_tutkintoversio tutkintoversio int4 10
tutkintosuoritus ehdotusaika timestamptz 35,6  √  null
tutkintosuoritus hyvaksymisaika timestamptz 35,6  √  null
tutkintosuoritus luotu_kayttaja varchar 80
tutkintosuoritus luotuaika timestamptz 35,6
tutkintosuoritus muutettu_kayttaja varchar 80
tutkintosuoritus muutettuaika timestamptz 35,6
tutkintosuoritus suorittaja_id int4 10
tutkintosuoritus suoritus_id int4 10  √  null Viimeinen tutkinnon osa, jonka perusteella koko tutkinnon suoritus on todettu valmiiksi.
tutkintosuoritus tila varchar 12 'luonnos'::character varying
tutkintosuoritus tutkintosuoritus_id serial 10  √  nextval('tutkintosuoritus_tutkintosuoritus_id_seq'::regclass)
tutkintosuoritus tutkintoversio_id int4 10
tutkintotaso kuvaus varchar 200  √  null
tutkintotaso luotu_kayttaja varchar 80
tutkintotaso luotuaika timestamptz 35,6
tutkintotaso muutettu_kayttaja varchar 80
tutkintotaso muutettuaika timestamptz 35,6
tutkintotaso nimi varchar 25
tutkintotoimikunta diaarinumero varchar 20  √  null Asettamispäätöksen virallinen diaarinumero.
tutkintotoimikunta kielisyys varchar 2 Mitä eri kieliä toimikunta käsittelee tutkintojensa osalta
tutkintotoimikunta luotu_kayttaja varchar 80
tutkintotoimikunta luotuaika timestamptz 35,6
tutkintotoimikunta muutettu_kayttaja varchar 80
tutkintotoimikunta muutettuaika timestamptz 35,6
tutkintotoimikunta nimi_fi text 2147483647
tutkintotoimikunta nimi_sv text 2147483647
tutkintotoimikunta sahkoposti varchar 100  √  null
tutkintotoimikunta tilikoodi varchar 4  √  null Toimikunnan yksilöivä koodi, joka liittyy hallintoon ja kirjanpitoon.
tutkintotoimikunta tkunta varchar 9  √  (nextval('tkunta_seq'::regclass))::character varying Toimikunnan yksilöivä surrogaattiavain. Perua AMTU-järjestelmästä, jossa osa luonnollisista avaimista puuttui.
tutkintotoimikunta toimiala text 2147483647  √  null
tutkintotoimikunta toimikausi_alku date 13 Poikkeustapauksissa voi olla eri päivämäärä kuin kolmivuotiskauden alkupäivä. Virallinen voimaantulopäivä, jolloin toimikunta on toimivaltainen.
tutkintotoimikunta toimikausi_id int4 10 Virallisen kolmivuotiskauden viiteavain.
tutkintotoimikunta toimikausi_loppu date 13 Poikkeustapauksissa voi olla eri päivämäärä kuin kolmivuotiskauden loppupäivä. Virallinen loppupäivä, jolloin toimikunta on toimivaltainen.
tutkintotyyppi luotu_kayttaja varchar 80
tutkintotyyppi luotuaika timestamp 29,6
tutkintotyyppi muutettu_kayttaja varchar 80
tutkintotyyppi muutettuaika timestamp 29,6
tutkintotyyppi selite_fi text 2147483647
tutkintotyyppi selite_sv text 2147483647
tutkintotyyppi tyyppi varchar 2
tutkintoversio eperustetunnus int4 10  √  null
tutkintoversio hyvaksytty bool 1  √  false
tutkintoversio jarjestyskoodistoversio int4 10  √  null
tutkintoversio koodistoversio int4 10
tutkintoversio luotu_kayttaja varchar 80
tutkintoversio luotuaika timestamptz 35,6
tutkintoversio muutettu_kayttaja varchar 80
tutkintoversio muutettuaika timestamptz 35,6
tutkintoversio osajarjestyskoodisto varchar 100  √  null
tutkintoversio peruste text 2147483647  √  null
tutkintoversio siirtymaajan_loppupvm date 13 to_date('21990101'::text, 'YYYYMMDD'::text)
tutkintoversio tutkintotunnus varchar 6
tutkintoversio tutkintoversio_id serial 10  √  nextval('tutkintoversio_id_seq'::regclass)
tutkintoversio versio int4 10
tutkintoversio voimassa_alkupvm date 13
tutkintoversio voimassa_loppupvm date 13 to_date('21990101'::text, 'YYYYMMDD'::text)