Table ttk.public.koulutusala
Tilastokeskuksen luokittelun mukainen koulutusala

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
koulutusala_tkkoodi varchar 3
opintoala.koulutusala_tkkoodi opintoala_koulutusala_tkkoodi_fkey R
selite_fi text 2147483647
selite_sv text 2147483647  √  null
selite_en text 2147483647  √  null
voimassa_alkupvm date 13
voimassa_loppupvm date 13 to_date('21990101'::text, 'YYYYMMDD'::text)
muutettu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid koulutusala_muutettu_kayttaja_fkey R
luotu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid koulutusala_luotu_kayttaja_fkey R
muutettuaika timestamptz 35,6
luotuaika timestamptz 35,6

Table contained 1 rows at Tue Feb 20 12:38 UTC 2018

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
koulutusala_tkkoodi Primary key Asc koulutusala_pkey

Close relationships  within of separation: