SchemaSpy Analysis of ttk.public Generated by
SchemaSpy
Generated by SchemaSpy on Tue Feb 20 12:38 UTC 2018
Database Type: PostgreSQL - 9.3.20 SourceForge.net


XML Representation
Insertion Order Deletion Order (for database loading/purging scripts)

Table / View Children Parents Columns Rows Comments
alue 1 2 6 7 Maantieteellinen alue. Vanhat läänit, mutta ei enää olennainen tieto jatkossa.
arvioija 1 3 9 2 Sisältää listan arvioijista. Vain nimilista, ei tarvetta yksilöidä henkilöitä.
arvosana 1 2 5 5
edustus 2 2 6 6 Edustettavan tahon tyyppi toimikunnan jäsenyydessä.
eperusteet_log 2 6 5
henkilo 1 6 24 2 Toimikunnan jäsen
jarjestamissopimus 1 7 18 1 Sopimus tutkinnon järjestämisestä toimikunnan ja oppilaitoksen välillä.
jarjestamissuunnitelma 3 10 0 Sopimuksen ja hakemuksen liite, jossa kuvataan miten toiminta järjestetään.
jarjesto 4 3 16 2 Ammattijärjestö. Sisältää myös keskusjärjestöt.
jasenyyden_status 1 2 5 3
jasenyys 8 16 0 Henkilön jäsenyydet eri toimikunnissa.
kayttaja 97 4 11 9 Käyttäjä, jolla on käyttöoikeus ja käyttäjätunnus järjestelmään.
kayttajarooli 1 4 7 Käyttäjärooli, joka määrittää oikeustason.
kieli 6 2 6 5
kokotutkinto 5 8 0
koulutusala 1 2 10 1 Tilastokeskuksen luokittelun mukainen koulutusala
koulutustoimija 6 16 208
nayttotutkinto 4 5 11 2 Ne tutkinnot, joihin voidaan tehdä järjestämissopimuksia.
ohje 2 7 0 Käyttöohjeet, jotka näkyvät käyttöliittymässä
opintoala 1 3 11 2 Tilastokeskuksen luokittelun mukainen opintoala.
oppilaitos 4 5 18 215 Tilastokeskuksen koodittamat oppilaitokset.
organisaatiomuutos 5 11 0
organisaatiomuutostyyppi 2 6 1
organisaatiopalvelu_log 2 6 1
osaamisala 3 3 9 2 Ryhmittelee tutkintoja osaamisaloihin
osaamisala_ja_tutkinnonosa 4 7 3
peruste 2 7 0 Tutkinnon perusteet.
rahoitusmuoto 2 2 8 6 Poistuva tieto. Tämä taulu tullaan ehkä poistamaan kokonaan.
rooli 1 2 6 6 Henkilön rooli/tehtävä toimikunnan jäsenenä.
schema_version 11 148 Flyway-työkalun käyttämä aputaulu tietokantamuutosten kirjanpitoon.
sopimuksen_liite 3 10 0 Sopimuksen vapaamuotoinen liite, binääridataa.
sopimus_ja_tutkinto 4 5 21 1
sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala 5 7 0
sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa 5 7 0
sukupuoli 1 2 6 2
suorittaja 3 3 10 2
suoritus 1 7 15 0
suorituskerta 2 10 25 0
suorituskerta_arvioija 4 6 0
tiedote 2 7 0 Etusivulla näkyvä tiedoteteksti.
toimikausi 1 2 8 3 Toimikunnan toimikausi. Normaalisti toimikausi vaihtuu samalla kaikille toimikunnille.
toimikunta_ja_tutkinto 4 6 1
toimikuntien_tutkinnot 7 view Toimikuntien vastuulla olevat tutkinnot tällä hetkellä.
toimipaikka 3 4 17 447 Koulutustoimijan toimipiste, jossa tutkintoja järjestetään. Voi olla myös yritys.
tutkinnonosa 3 3 10 3
tutkintonimike 2 7 0
tutkintonimike_ja_tutkintoversio 2 6 0
tutkintosuoritus 5 11 0 Koko tutkinnon suoritukset.
tutkintotaso 1 2 6 3 Ammattitutkinnon taso.
tutkintotoimikunta 5 4 15 2
tutkintotyyppi 1 2 7 12 OPH:n tyyppiluokitus tutkinnoille.
tutkintoversio 6 3 16 2 Tutkinnon tietojen muutoshistoria.
           
51 Tables     517 1,127  
1 View     7