Table ttk.public.kayttaja
Käyttäjä, jolla on käyttöoikeus ja käyttäjätunnus järjestelmään.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
oid varchar 80
alue.luotu_kayttaja alue_luotu_kayttaja_fkey R
alue.muutettu_kayttaja alue_muutettu_kayttaja_fkey R
arvioija.luotu_kayttaja arvioija_luotu_kayttaja_fkey R
arvioija.muutettu_kayttaja arvioija_muutettu_kayttaja_fkey R
arvosana.luotu_kayttaja arvosana_luotu_kayttaja_fkey R
arvosana.muutettu_kayttaja arvosana_muutettu_kayttaja_fkey R
edustus.luotu_kayttaja edustus_luotu_kayttaja_fkey R
edustus.muutettu_kayttaja edustus_muutettu_kayttaja_fkey R
eperusteet_log.luotu_kayttaja eperusteet_log_luotu_kayttaja_fkey R
eperusteet_log.muutettu_kayttaja eperusteet_log_muutettu_kayttaja_fkey R
henkilo.kayttaja_oid henkilo_kayttaja_oid_fkey R
henkilo.luotu_kayttaja henkilo_luotu_kayttaja_fkey R
henkilo.muutettu_kayttaja henkilo_muutettu_kayttaja_fkey R
jarjestamissopimus.luotu_kayttaja jarjestamissopimus_luotu_kayttaja_fkey R
jarjestamissopimus.muutettu_kayttaja jarjestamissopimus_muutettu_kayttaja_fkey R
jarjestamissuunnitelma.luotu_kayttaja jarjestamissuunnitelma_luotu_kayttaja_fkey R
jarjestamissuunnitelma.muutettu_kayttaja jarjestamissuunnitelma_muutettu_kayttaja_fkey R
jarjesto.luotu_kayttaja jarjesto_luotu_kayttaja_fkey R
jarjesto.muutettu_kayttaja jarjesto_muutettu_kayttaja_fkey R
jarjesto.oid Implied Constraint R
jasenyyden_status.luotu_kayttaja jasenyyden_status_luotu_kayttaja_fkey R
jasenyyden_status.muutettu_kayttaja jasenyyden_status_muutettu_kayttaja_fkey R
jasenyys.luotu_kayttaja jasenyys_luotu_kayttaja_fkey R
jasenyys.muutettu_kayttaja jasenyys_muutettu_kayttaja_fkey R
kayttaja.luotu_kayttaja kayttaja_luotu_kayttaja_fkey R
kayttaja.muutettu_kayttaja kayttaja_muutettu_kayttaja_fkey R
kieli.luotu_kayttaja kieli_luotu_kayttaja_fkey R
kieli.muutettu_kayttaja kieli_muutettu_kayttaja_fkey R
kokotutkinto.luotu_kayttaja kokotutkinto_luotu_kayttaja_fkey R
kokotutkinto.muutettu_kayttaja kokotutkinto_muutettu_kayttaja_fkey R
koulutusala.luotu_kayttaja koulutusala_luotu_kayttaja_fkey R
koulutusala.muutettu_kayttaja koulutusala_muutettu_kayttaja_fkey R
nayttotutkinto.luotu_kayttaja nayttotutkinto_luotu_kayttaja_fkey R
nayttotutkinto.muutettu_kayttaja nayttotutkinto_muutettu_kayttaja_fkey R
ohje.luotu_kayttaja ohje_luotu_kayttaja_fkey R
ohje.muutettu_kayttaja ohje_muutettu_kayttaja_fkey R
opintoala.luotu_kayttaja opintoala_luotu_kayttaja_fkey R
opintoala.muutettu_kayttaja opintoala_muutettu_kayttaja_fkey R
oppilaitos.luotu_kayttaja oppilaitos_luotu_kayttaja_fkey R
oppilaitos.muutettu_kayttaja oppilaitos_muutettu_kayttaja_fkey R
organisaatiomuutos.luotu_kayttaja organisaatiomuutos_luotu_kayttaja_fkey R
organisaatiomuutos.muutettu_kayttaja organisaatiomuutos_muutettu_kayttaja_fkey R
organisaatiomuutostyyppi.luotu_kayttaja organisaatiomuutostyyppi_luotu_kayttaja_fkey R
organisaatiomuutostyyppi.muutettu_kayttaja organisaatiomuutostyyppi_muutettu_kayttaja_fkey R
organisaatiopalvelu_log.luotu_kayttaja organisaatiopalvelu_log_luotu_kayttaja_fkey R
organisaatiopalvelu_log.muutettu_kayttaja organisaatiopalvelu_log_muutettu_kayttaja_fkey R
osaamisala.luotu_kayttaja osaamisala_luotu_kayttaja_fkey R
osaamisala.muutettu_kayttaja osaamisala_muutettu_kayttaja_fkey R
osaamisala_ja_tutkinnonosa.luotu_kayttaja osaamisala_ja_tutkinnonosa_luotu_kayttaja_fkey R
osaamisala_ja_tutkinnonosa.muutettu_kayttaja osaamisala_ja_tutkinnonosa_muutettu_kayttaja_fkey R
peruste.luotu_kayttaja peruste_luotu_kayttaja_fkey R
peruste.muutettu_kayttaja peruste_muutettu_kayttaja_fkey R
rahoitusmuoto.luotu_kayttaja rahoitusmuoto_luotu_kayttaja_fkey R
rahoitusmuoto.muutettu_kayttaja rahoitusmuoto_muutettu_kayttaja_fkey R
rooli.luotu_kayttaja rooli_luotu_kayttaja_fkey R
rooli.muutettu_kayttaja rooli_muutettu_kayttaja_fkey R
sopimuksen_liite.luotu_kayttaja sopimuksen_liite_luotu_kayttaja_fkey R
sopimuksen_liite.muutettu_kayttaja sopimuksen_liite_muutettu_kayttaja_fkey R
sopimus_ja_tutkinto.luotu_kayttaja sopimus_ja_tutkinto_luotu_kayttaja_fkey R
sopimus_ja_tutkinto.muutettu_kayttaja sopimus_ja_tutkinto_muutettu_kayttaja_fkey R
sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala.luotu_kayttaja sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala_luotu_kayttaja_fkey R
sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala.muutettu_kayttaja sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala_muutettu_kayttaja_fkey R
sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa.luotu_kayttaja sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa_luotu_kayttaja_fkey R
sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa.muutettu_kayttaja sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa_muutettu_kayttaja_fkey R
sukupuoli.luotu_kayttaja sukupuoli_luotu_kayttaja_fkey R
sukupuoli.muutettu_kayttaja sukupuoli_muutettu_kayttaja_fkey R
suorittaja.luotu_kayttaja suorittaja_luotu_kayttaja_fkey R
suorittaja.muutettu_kayttaja suorittaja_muutettu_kayttaja_fkey R
suorittaja.oid Implied Constraint R
suoritus.luotu_kayttaja suoritus_luotu_kayttaja_fkey R
suoritus.muutettu_kayttaja suoritus_muutettu_kayttaja_fkey R
suorituskerta.luotu_kayttaja suorituskerta_luotu_kayttaja_fkey R
suorituskerta.muutettu_kayttaja suorituskerta_muutettu_kayttaja_fkey R
suorituskerta_arvioija.luotu_kayttaja suorituskerta_arvioija_luotu_kayttaja_fkey R
suorituskerta_arvioija.muutettu_kayttaja suorituskerta_arvioija_muutettu_kayttaja_fkey R
tiedote.luotu_kayttaja tiedote_luotu_kayttaja_fkey R
tiedote.muutettu_kayttaja tiedote_muutettu_kayttaja_fkey R
toimikausi.luotu_kayttaja toimikausi_luotu_kayttaja_fkey R
toimikausi.muutettu_kayttaja toimikausi_muutettu_kayttaja_fkey R
toimikunta_ja_tutkinto.luotu_kayttaja toimikunta_ja_tutkinto_luotu_kayttaja_fkey R
toimikunta_ja_tutkinto.muutettu_kayttaja toimikunta_ja_tutkinto_muutettu_kayttaja_fkey R
toimipaikka.luotu_kayttaja toimipaikka_luotu_kayttaja_fkey R
toimipaikka.muutettu_kayttaja toimipaikka_muutettu_kayttaja_fkey R
tutkinnonosa.luotu_kayttaja tutkinnonosa_luotu_kayttaja_fkey R
tutkinnonosa.muutettu_kayttaja tutkinnonosa_muutettu_kayttaja_fkey R
tutkintonimike.luotu_kayttaja tutkintonimike_luotu_kayttaja_fkey R
tutkintonimike.muutettu_kayttaja tutkintonimike_muutettu_kayttaja_fkey R
tutkintonimike_ja_tutkintoversio.luotu_kayttaja tutkintonimike_ja_tutkintoversio_luotu_kayttaja_fkey R
tutkintonimike_ja_tutkintoversio.muutettu_kayttaja tutkintonimike_ja_tutkintoversio_muutettu_kayttaja_fkey R
tutkintosuoritus.luotu_kayttaja tutkintosuoritus_luotu_kayttaja_fkey R
tutkintosuoritus.muutettu_kayttaja tutkintosuoritus_muutettu_kayttaja_fkey R
tutkintotaso.luotu_kayttaja tutkintotaso_luotu_kayttaja_fkey R
tutkintotaso.muutettu_kayttaja tutkintotaso_muutettu_kayttaja_fkey R
tutkintotoimikunta.luotu_kayttaja tutkintotoimikunta_luotu_kayttaja_fkey R
tutkintotoimikunta.muutettu_kayttaja tutkintotoimikunta_muutettu_kayttaja_fkey R
tutkintotyyppi.luotu_kayttaja tutkintotyyppi_luotu_kayttaja_fkey R
tutkintotyyppi.muutettu_kayttaja tutkintotyyppi_muutettu_kayttaja_fkey R
tutkintoversio.luotu_kayttaja tutkintoversio_luotu_kayttaja_fkey R
tutkintoversio.muutettu_kayttaja tutkintoversio_muutettu_kayttaja_fkey R
Käyttäjän yksilöivä tunnus käyttäjähallintapalvelussa.
etunimi varchar 100
sukunimi varchar 100
rooli varchar 16
kayttajarooli.roolitunnus kayttaja_rooli_fkey R
muutettu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid kayttaja_muutettu_kayttaja_fkey R
luotu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid kayttaja_luotu_kayttaja_fkey R
muutettuaika timestamptz 35,6
luotuaika timestamptz 35,6
voimassa bool 1 true Voimassaolo päätellään käyttäjähallintapalvelusta sieltä tuoduille käyttäjätunnuksille.
uid varchar 80 Käyttäjän yksilöivä käyttäjätunnus käyttäjähallintapalvelussa.
jarjesto int4 10  √  null
jarjesto.jarjestoid kayttaja_jarjesto_fkey R

Table contained 9 rows at Tue Feb 20 12:38 UTC 2018

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name Anomalies
oid Primary key Asc kayttaja_pkey  
Must be unique kayttaja_unique_uid_voimassa These unique columns are also nullable

Close relationships  within of separation: