Table ttk.public.toimipaikka
Koulutustoimijan toimipiste, jossa tutkintoja järjestetään. Voi olla myös yritys.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
toimipaikkakoodi varchar 7
organisaatiomuutos.toimipaikka organisaatiomuutos_toimipaikka_fkey R
sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala.toimipaikka sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala_toimipaikka_fkey R
sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa.toimipaikka sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa_toimipaikka_fkey R
oppilaitos varchar 6
oppilaitos.oppilaitoskoodi toimipaikka_oppilaitos_fkey R
nimi varchar 200
kieli varchar 2  √  null
kieli.nimi toimipaikka_kieli_fkey R
sahkoposti varchar 100  √  null
puhelin varchar 100  √  null
osoite varchar 100  √  null
postinumero varchar 5  √  null
postitoimipaikka varchar 40  √  null
muutettu_kayttaja varchar 80 'JARJESTELMA'::character varying
kayttaja.oid toimipaikka_muutettu_kayttaja_fkey R
luotu_kayttaja varchar 80 'JARJESTELMA'::character varying
kayttaja.oid toimipaikka_luotu_kayttaja_fkey R
muutettuaika timestamptz 35,6 now()
luotuaika timestamptz 35,6 now()
www_osoite varchar 200  √  null
oid varchar 40  √  null
voimassa bool 1 true
lakkautuspaiva date 13  √  null

Table contained 447 rows at Tue Feb 20 12:38 UTC 2018

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
toimipaikkakoodi Primary key Asc toimipaikka_pkey

Close relationships  within of separation: