Table ttk.public.henkilo
Toimikunnan jäsen

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
henkiloid serial 10  √  nextval('henkilo_id_seq'::regclass)
jasenyys.henkiloid jasenyys_henkiloid_fkey R
jarjesto int4 10  √  null
jarjesto.jarjestoid henkilo_jarjesto_fkey R
kayttaja_oid varchar 80  √  null
kayttaja.oid henkilo_kayttaja_oid_fkey R
Sitoo henkilön yksilöityyn käyttäjätunnukseen. Kaikilla henkilöillä ei ole käyttäjätunnuksia.
etunimi varchar 100
sukunimi varchar 100
organisaatio varchar 100  √  null
aidinkieli varchar 2
kieli.nimi henkilo_aidinkieli_fkey R
sukupuoli varchar 20
sukupuoli.nimi henkilo_sukupuoli_fkey R
sahkoposti varchar 100  √  null
puhelin varchar 100  √  null
osoite varchar 100  √  null
postinumero varchar 5  √  null
postitoimipaikka varchar 40  √  null
lisatiedot text 2147483647  √  null
nayttomestari bool 1  √  null Onko henkilö näyttömestaritutkinnon suorittanut? K/E
muutettu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid henkilo_muutettu_kayttaja_fkey R
luotu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid henkilo_luotu_kayttaja_fkey R
muutettuaika timestamptz 35,6
luotuaika timestamptz 35,6
sahkoposti_julkinen bool 1  √  false
puhelin_julkinen bool 1  √  false
osoite_julkinen bool 1  √  false
syntymavuosi int4 10  √  null
kokemusvuodet int4 10  √  null

Table contained 2 rows at Tue Feb 20 12:38 UTC 2018

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
henkiloid Primary key Asc henkilo_pkey

Close relationships  within of separation: