Table ttk.public.jarjesto
Ammattijärjestö. Sisältää myös keskusjärjestöt.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
jarjestoid serial 10  √  nextval('jarjesto_id_seq'::regclass)
henkilo.jarjesto henkilo_jarjesto_fkey R
jarjesto.keskusjarjestoid jarjesto_keskusjarjestoid_fkey R
jasenyys.esittaja jasenyys_esittaja_fkey R
kayttaja.jarjesto kayttaja_jarjesto_fkey R
nimi_fi varchar 200
nimi_sv varchar 200  √  null
osoite varchar 200  √  null
postinumero varchar 5  √  null
postitoimipaikka varchar 40  √  null
puhelin varchar 100  √  null
sahkoposti varchar 100  √  null
muutettu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid jarjesto_muutettu_kayttaja_fkey R
luotu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid jarjesto_luotu_kayttaja_fkey R
muutettuaika timestamptz 35,6
luotuaika timestamptz 35,6
keskusjarjestotieto bool 1 false
keskusjarjestoid int4 10  √  null
jarjesto.jarjestoid jarjesto_keskusjarjestoid_fkey R
Viite keskusjärjestöön jos järjestö on osa jotain keskusjärjestöä.
oid varchar 80  √  null
kayttaja.oid Implied Constraint R
www_osoite varchar 200  √  null

Table contained 2 rows at Tue Feb 20 12:38 UTC 2018

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
jarjestoid Primary key Asc jarjesto_pkey

Close relationships  within of separation: