Table ttk.public.peruste
Tutkinnon perusteet.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
diaarinumero varchar 20
tutkintotoimikunta.diaarinumero Implied Constraint R
Virallinen diaarinumero.
alkupvm date 13 Tutkinnon perusteen ensimmäinen voimassaolopäivä.
siirtymaajan_loppupvm date 13 to_date('21990101'::text, 'YYYYMMDD'::text) Siirtymäajasta on erillinen sääntö. Vanhan perusteen mukaisesti voi suorittaa tutkinnon loppuun siirtymäajan aikana.
muutettu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid peruste_muutettu_kayttaja_fkey R
luotu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid peruste_luotu_kayttaja_fkey R
muutettuaika timestamp 29,6
luotuaika timestamp 29,6

Table contained 0 rows at Tue Feb 20 12:38 UTC 2018

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
diaarinumero Primary key Asc peruste_pkey

Close relationships  within of separation: