Table ttk.public.tiedote
Etusivulla näkyvä tiedoteteksti.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
tiedoteid int4 10 1
teksti_fi text 2147483647  √  null
teksti_sv text 2147483647  √  null
muutettu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid tiedote_muutettu_kayttaja_fkey R
luotu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid tiedote_luotu_kayttaja_fkey R
muutettuaika timestamptz 35,6
luotuaika timestamptz 35,6

Table contained 0 rows at Tue Feb 20 12:38 UTC 2018

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
tiedoteid Primary key Asc tiedote_pkey

Close relationships  within of separation: