Table ttk.public.suorituskerta Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
suorituskerta_id serial 10  √  nextval('suorituskerta_suorituskerta_id_seq'::regclass)
suoritus.suorituskerta suoritus_suorituskerta_fkey C
suorituskerta_arvioija.suorituskerta_id suorituskerta_arvioija_suorituskerta_id_fkey R
tutkinto varchar 6
nayttotutkinto.tutkintotunnus suorituskerta_tutkinto_fkey R
rahoitusmuoto int4 10  √  null
rahoitusmuoto.rahoitusmuoto_id suorituskerta_rahoitusmuoto_fkey R
suorittaja int4 10
suorittaja.suorittaja_id suorituskerta_suorittaja_fkey R
koulutustoimija varchar 10
koulutustoimija.ytunnus suorituskerta_koulutustoimija_fkey R
Tutkinnon järjestäjä, joka on tosiasiallisesti järjestänyt tutkintosuorituksen arviointitilaisuuden.
muutettu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid suorituskerta_muutettu_kayttaja_fkey R
luotu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid suorituskerta_luotu_kayttaja_fkey R
muutettuaika timestamptz 35,6
luotuaika timestamptz 35,6
tila varchar 12 'luonnos'::character varying
ehdotusaika timestamptz 35,6  √  null Aika, jolloin suoritukset on lähetetty tutkintotoimikunnalle käsiteltäväksi.
hyvaksymisaika date 13  √  null Aika (kokouspvm), jolloin tutkintotoimikunta on hyväksynyt suoritukset.
opiskelijavuosi int4 10 1
paikka varchar 500  √  null Vapaa kuvaus paikasta, jossa suoritus on arvioitu.
jarjestelyt varchar 1000  √  null Vapaa kuvaus työtehtävistä ja järjestelyistä, jotka liittyvät näyttötilaisuuteen.
jarjestamismuoto varchar 25
valmistava_koulutus bool 1 true Opiskelija voi tulla suoraan tutkinnon näyttötilaisuuteen ilman valmistavaa koulutusta.
suoritusaika_alku date 13  √  null Arvointitilaisuuden alkupäivä.
suoritusaika_loppu date 13  √  null Arviointitilaisuuden loppupäivä.
arviointikokouksen_pvm date 13  √  null Arviointikokouksen päivämäärä
toimikunta varchar 9  √  null
tutkintotoimikunta.tkunta suorituskerta_toimikunta_fkey R
Tutkintotoimikunta, jonka vastuulle suoritus kuuluu. Yleensä pääteltävissä tutkinnosta, mutta ei aina.
tutkintoversio_id int4 10  √  null
tutkintoversio.tutkintoversio_id suorituskerta_tutkintoversio_id_fkey R
tutkintoversio_suoritettava int4 10  √  null
tutkintoversio.tutkintoversio_id suorituskerta_tutkintoversio_suoritettava_fkey R
Viite suoritettavaan tutkintoon, johon tutkinnon osan suoritus kohdistuu. Tämä on normaalisti sama tutkinto, josta tutkinnon osat löytyvät, mutta valinnaisen osasuorituksen liittämisessä voi olla eri tutkinto.
liitetty_pvm date 13  √  null Päivämäärä tutkinnon osan liittämiselle.
kouljarjestaja varchar 10
koulutustoimija.ytunnus suorituskerta_kouljarjestaja_fkey R
Koulutuksen järjestäjä, joka on sopimusosapuoli OPH:n ja toimikuntien suuntaan järjestäjänä.

Table contained 0 rows at Tue Feb 20 12:38 UTC 2018

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
suorituskerta_id Primary key Asc suorituskerta_pkey

Close relationships  within of separation: