Table ttk.public.suoritus Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
suoritus_id serial 10  √  nextval('suoritus_suoritus_id_seq'::regclass)
tutkintosuoritus.suoritus_id tutkintosuoritus_suoritus_id_fkey R
arvosana varchar 20  √  null
arvosana.nimi suoritus_arvosana_fkey R
suorituskerta int4 10
suorituskerta.suorituskerta_id suoritus_suorituskerta_fkey C
tutkinnonosa int4 10
tutkinnonosa.tutkinnonosa_id suoritus_tutkinnonosa_fkey R
muutettu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid suoritus_muutettu_kayttaja_fkey R
luotu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid suoritus_luotu_kayttaja_fkey R
muutettuaika timestamptz 35,6
luotuaika timestamptz 35,6
arvosanan_korotus bool 1 false Onko kyseessä aiemmin suoritetun tutkinnonosan suorittaminen uudelleen arvosanan korottamiseksi?
kieli varchar 2 'fi'::character varying
kieli.nimi suoritus_kieli_fkey R
Kieli, jolla tutkinnon osa on suoritettu.
todistus bool 1 false Annetaanko tutkinnon osan suorittamisesta erillinen todistus? Pyydettäessä annetaan.
osaamisala int4 10  √  null
osaamisala.osaamisala_id suoritus_osaamisala_fkey R
Osaamisalaa ei voida aina päätellä tutkinnon osan perusteella.
lisatiedot varchar 500  √  null
osaamisen_tunnustaminen date 13  √  null Aiemmin suoritetun osaamisen tunnustaminen, yleensä arviointikokouksen pvm.
kokotutkinto bool 1 false

Table contained 0 rows at Tue Feb 20 12:38 UTC 2018

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
suoritus_id Primary key Asc suoritus_pkey

Close relationships  within of separation: