Table ttk.public.rahoitusmuoto
Poistuva tieto. Tämä taulu tullaan ehkä poistamaan kokonaan.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
rahoitusmuoto_id serial 10  √  nextval('rahoitusmuoto_rahoitusmuoto_id_seq'::regclass)
suorittaja.rahoitusmuoto suorittaja_rahoitusmuoto_fkey R
suorituskerta.rahoitusmuoto suorituskerta_rahoitusmuoto_fkey R
Pääavain, tämä tullaan ehkä poistamaan ja korvaamaan nimi-columnilla. Tätä ei olisi alun perin pitänyt tehdä.
rahoitusmuoto varchar 80 Column, jota excel-suoritustiedot käyttää, mutta joka on tarkoitus myöhemmin ehkä poistaa. Tätä ei olisi alun perin pitänyt tehdä.
muutettu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid rahoitusmuoto_muutettu_kayttaja_fkey R
luotu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid rahoitusmuoto_luotu_kayttaja_fkey R
muutettuaika timestamptz 35,6
luotuaika timestamptz 35,6
nimi varchar 24  √  null Aitun enum-lokalisointisysteemin käyttämä avain.
kuvaus varchar 200  √  null

Table contained 6 rows at Tue Feb 20 12:38 UTC 2018

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name Anomalies
rahoitusmuoto_id Primary key Asc rahoitusmuoto_pkey  
nimi Must be unique Asc rahoitusnimi This unique column is also nullable

Close relationships  within of separation: