SchemaSpy Analysis of ttk.public - Columns Generated by
SchemaSpy
Generated by SchemaSpy on Tue Feb 20 12:38 UTC 2018
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
 

ttk.public contains 524 columns - click on heading to sort:
Table Column Type Size Nulls Auto Default Comments
suoritus arvosanan_korotus bool 1 false Onko kyseessä aiemmin suoritetun tutkinnonosan suorittaminen uudelleen arvosanan korottamiseksi?
jasenyys asiantuntijaksi bool 1 false
tutkintoversio hyvaksytty bool 1  √  false
jarjesto keskusjarjestotieto bool 1 false
suoritus kokotutkinto bool 1 false
henkilo nayttomestari bool 1  √  null Onko henkilö näyttömestaritutkinnon suorittanut? K/E
sopimus_ja_tutkinto nayttomestari bool 1  √  null Onko vastuuhenkilö näyttötutkintomestari?
sopimus_ja_tutkinto nayttomestari_vara bool 1  √  null Onko vastuuhenkilön varahenkilö näyttötutkintomestari?
arvioija nayttotutkintomestari bool 1 false
henkilo osoite_julkinen bool 1  √  false
jarjestamissopimus poistettu bool 1 false Jos sopimus on poistettu, se on edelleen tietokannassa, mutta sitä ei enää näytetä käyttöliittymässä ja rajapinnoissa.
jarjestamissuunnitelma poistettu bool 1 false
sopimuksen_liite poistettu bool 1 false
sopimus_ja_tutkinto poistettu bool 1 false
henkilo puhelin_julkinen bool 1  √  false
henkilo sahkoposti_julkinen bool 1  √  false
schema_version success bool 1
suoritus todistus bool 1 false Annetaanko tutkinnon osan suorittamisesta erillinen todistus? Pyydettäessä annetaan.
suorituskerta valmistava_koulutus bool 1 true Opiskelija voi tulla suoraan tutkinnon näyttötilaisuuteen ilman valmistavaa koulutusta.
jarjestamissopimus voimassa bool 1  √  null
kayttaja voimassa bool 1 true Voimassaolo päätellään käyttäjähallintapalvelusta sieltä tuoduille käyttäjätunnuksille.
koulutustoimija voimassa bool 1 true
oppilaitos voimassa bool 1 true
toimikausi voimassa bool 1
toimipaikka voimassa bool 1 true
henkilo aidinkieli varchar 2
oppilaitos kieli varchar 2  √  null
sopimus_ja_tutkinto kieli varchar 2  √  null
suoritus kieli varchar 2 'fi'::character varying Kieli, jolla tutkinnon osa on suoritettu.
toimipaikka kieli varchar 2  √  null
toimikuntien_tutkinnot kielisyys varchar 2  √  null
tutkintotoimikunta kielisyys varchar 2 Mitä eri kieliä toimikunta käsittelee tutkintojensa osalta
kieli nimi varchar 2
nayttotutkinto tyyppi varchar 2
tutkintotyyppi tyyppi varchar 2
koulutusala koulutusala_tkkoodi varchar 3
opintoala koulutusala_tkkoodi varchar 3
nayttotutkinto opintoala varchar 3
opintoala opintoala_tkkoodi varchar 3
tutkintotoimikunta tilikoodi varchar 4  √  null Toimikunnan yksilöivä koodi, joka liittyy hallintoon ja kirjanpitoon.
tutkintonimike nimiketunnus varchar 5
jarjestamissopimus oppilaitos varchar 5  √  null
organisaatiomuutos oppilaitos varchar 5  √  null
oppilaitos oppilaitoskoodi varchar 5
henkilo postinumero varchar 5  √  null
jarjesto postinumero varchar 5  √  null
koulutustoimija postinumero varchar 5  √  null
oppilaitos postinumero varchar 5  √  null
toimipaikka postinumero varchar 5  √  null
tutkintonimike_ja_tutkintoversio tutkintonimike varchar 5
jarjestamissopimus tutkintotilaisuuksista_vastaava_oppilaitos varchar 5  √  null Sopimuksen allekirjoittaja ja vastuuosapuoli ei ole välttämättä tutkintotilaisuuksia järjestävä taho.
toimipaikka oppilaitos varchar 6
tutkinnonosa osatunnus varchar 6
kokotutkinto tutkinto varchar 6
suorituskerta tutkinto varchar 6
nayttotutkinto tutkintotunnus varchar 6
toimikunta_ja_tutkinto tutkintotunnus varchar 6
toimikuntien_tutkinnot tutkintotunnus varchar 6  √  null
tutkintoversio tutkintotunnus varchar 6
organisaatiomuutos toimipaikka varchar 7  √  null
sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala toimipaikka varchar 7  √  null
sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa toimipaikka varchar 7  √  null
toimipaikka toimipaikkakoodi varchar 7
jarjestamissopimus sopijatoimikunta varchar 9 Toimikunta jonka kanssa sopimus on alun perin tehty.
tutkintotoimikunta tkunta varchar 9  √  (nextval('tkunta_seq'::regclass))::character varying Toimikunnan yksilöivä surrogaattiavain. Perua AMTU-järjestelmästä, jossa osa luonnollisista avaimista puuttui.
jarjestamissopimus toimikunta varchar 9 Toimikunta joka vastaa sopimuksesta. Voi olla eri toimikunta kuin sopijatoimikunta.
jasenyys toimikunta varchar 9
suorituskerta toimikunta varchar 9  √  null Tutkintotoimikunta, jonka vastuulle suoritus kuuluu. Yleensä pääteltävissä tutkinnosta, mutta ei aina.
toimikunta_ja_tutkinto toimikunta varchar 9
toimikuntien_tutkinnot toimikunta varchar 9  √  null
arvioija arvioija_id serial 10  √  nextval('arvioija_arvioija_id_seq'::regclass)
suorituskerta_arvioija arvioija_id int4 10
schema_version checksum int4 10  √  null
tutkintoversio eperustetunnus int4 10  √  null
jasenyys esittaja int4 10  √  null
schema_version execution_time int4 10
henkilo henkiloid serial 10  √  nextval('henkilo_id_seq'::regclass)
jasenyys henkiloid int4 10
eperusteet_log id serial 10  √  nextval('eperusteet_log_id_seq'::regclass)
organisaatiopalvelu_log id serial 10  √  nextval('organisaatiopalvelu_log_id_seq'::regclass)
schema_version installed_rank int4 10
jarjestamissopimus jarjestamissopimusid serial 10  √  nextval('jarjestamissopimus_id_seq'::regclass)
sopimus_ja_tutkinto jarjestamissopimusid int4 10
jarjestamissuunnitelma jarjestamissuunnitelma_id serial 10  √  nextval('jarjestamissuunnitelma_id_seq'::regclass)
henkilo jarjesto int4 10  √  null
kayttaja jarjesto int4 10  √  null
jarjesto jarjestoid serial 10  √  nextval('jarjesto_id_seq'::regclass)
tutkintoversio jarjestyskoodistoversio int4 10  √  null
osaamisala_ja_tutkinnonosa jarjestysnumero int4 10
tutkinnonosa jarjestysnumero int4 10  √  null
jasenyys jasenyys_id serial 10  √  nextval('jasenyys_id_seq'::regclass)
jarjesto keskusjarjestoid int4 10  √  null Viite keskusjärjestöön jos järjestö on osa jotain keskusjärjestöä.
henkilo kokemusvuodet int4 10  √  null
kokotutkinto kokotutkinto_id serial 10  √  nextval('kokotutkinto_kokotutkinto_id_seq'::regclass)
tutkintoversio koodistoversio int4 10
suorituskerta kouljarjestaja varchar 10 Koulutuksen järjestäjä, joka on sopimusosapuoli OPH:n ja toimikuntien suuntaan järjestäjänä.
jarjestamissopimus koulutustoimija varchar 10  √  null
kokotutkinto koulutustoimija varchar 10
oppilaitos koulutustoimija varchar 10
organisaatiomuutos koulutustoimija varchar 10  √  null
suorituskerta koulutustoimija varchar 10 Tutkinnon järjestäjä, joka on tosiasiallisesti järjestänyt tutkintosuorituksen arviointitilaisuuden.
suorituskerta opiskelijavuosi int4 10 1
organisaatiomuutos organisaatiomuutos_id serial 10  √  nextval('organisaatiomuutos_id_seq'::regclass)
osaamisala_ja_tutkinnonosa osaamisala int4 10
sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala osaamisala int4 10
suoritus osaamisala int4 10  √  null Osaamisalaa ei voida aina päätellä tutkinnon osan perusteella.
osaamisala osaamisala_id serial 10  √  nextval('osaamisala_id_seq'::regclass)
osaamisala osaamisalatunnus varchar 10
suorittaja rahoitusmuoto int4 10  √  null
suorituskerta rahoitusmuoto int4 10  √  null
rahoitusmuoto rahoitusmuoto_id serial 10  √  nextval('rahoitusmuoto_rahoitusmuoto_id_seq'::regclass) Pääavain, tämä tullaan ehkä poistamaan ja korvaamaan nimi-columnilla. Tätä ei olisi alun perin pitänyt tehdä.
sopimuksen_liite sopimuksen_liite_id serial 10  √  nextval('sopimuksen_liite_id_seq'::regclass)
jarjestamissuunnitelma sopimus_ja_tutkinto int4 10
sopimuksen_liite sopimus_ja_tutkinto int4 10
sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala sopimus_ja_tutkinto int4 10
sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa sopimus_ja_tutkinto int4 10
sopimus_ja_tutkinto sopimus_ja_tutkinto_id serial 10  √  nextval('sopimus_ja_tutkinto_id_seq'::regclass)
kokotutkinto suorittaja int4 10
suorituskerta suorittaja int4 10
suorittaja suorittaja_id serial 10  √  nextval('suorittaja_suorittaja_id_seq'::regclass)
tutkintosuoritus suorittaja_id int4 10
suoritus suoritus_id serial 10  √  nextval('suoritus_suoritus_id_seq'::regclass)
tutkintosuoritus suoritus_id int4 10  √  null Viimeinen tutkinnon osa, jonka perusteella koko tutkinnon suoritus on todettu valmiiksi.
suoritus suorituskerta int4 10
suorituskerta suorituskerta_id serial 10  √  nextval('suorituskerta_suorituskerta_id_seq'::regclass)
suorituskerta_arvioija suorituskerta_id int4 10
henkilo syntymavuosi int4 10  √  null
tiedote tiedoteid int4 10 1
toimikausi toimikausi_id serial 10  √  nextval('toimikausi_id_seq'::regclass)
tutkintotoimikunta toimikausi_id int4 10 Virallisen kolmivuotiskauden viiteavain.
osaamisala_ja_tutkinnonosa tutkinnonosa int4 10
sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa tutkinnonosa int4 10
suoritus tutkinnonosa int4 10
tutkinnonosa tutkinnonosa_id serial 10  √  nextval('tutkinnonosa_id_seq'::regclass)
tutkintosuoritus tutkintosuoritus_id serial 10  √  nextval('tutkintosuoritus_tutkintosuoritus_id_seq'::regclass)
osaamisala tutkintoversio int4 10  √  null
sopimus_ja_tutkinto tutkintoversio int4 10
tutkinnonosa tutkintoversio int4 10  √  null
tutkintonimike_ja_tutkintoversio tutkintoversio int4 10
suorituskerta tutkintoversio_id int4 10  √  null
tutkintosuoritus tutkintoversio_id int4 10
tutkintoversio tutkintoversio_id serial 10  √  nextval('tutkintoversio_id_seq'::regclass)
suorituskerta tutkintoversio_suoritettava int4 10  √  null Viite suoritettavaan tutkintoon, johon tutkinnon osan suoritus kohdistuu. Tämä on normaalisti sama tutkinto, josta tutkinnon osat löytyvät, mutta valinnaisen osasuorituksen liittämisessä voi olla eri tutkinto.
nayttotutkinto uusin_versio_id int4 10  √  null
tutkintoversio versio int4 10
schema_version version_rank int4 10
koulutustoimija ytunnus varchar 10
suorittaja hetu bpchar 11  √  null
suorituskerta tila varchar 12 'luonnos'::character varying
tutkintosuoritus tila varchar 12 'luonnos'::character varying
jarjestamissopimus alkupvm date 13  √  null Sopimuksen voimaantuloaika. Voimassa alkaen tästä päivästä.
jasenyys alkupvm date 13 Ensimmäinen päivä jolloin henkilö on tullut toimikunnan jäseneksi.
peruste alkupvm date 13 Tutkinnon perusteen ensimmäinen voimassaolopäivä.
sopimus_ja_tutkinto alkupvm date 13  √  null
toimikausi alkupvm date 13
suorituskerta arviointikokouksen_pvm date 13  √  null Arviointikokouksen päivämäärä
suorituskerta hyvaksymisaika date 13  √  null Aika (kokouspvm), jolloin tutkintotoimikunta on hyväksynyt suoritukset.
koulutustoimija lakkautuspaiva date 13  √  null
oppilaitos lakkautuspaiva date 13  √  null
toimipaikka lakkautuspaiva date 13  √  null
suorituskerta liitetty_pvm date 13  √  null Päivämäärä tutkinnon osan liittämiselle.
jarjestamissopimus loppupvm date 13  √  null Sopimuksen viimeinen voiamssaolopäivä.
jasenyys loppupvm date 13 Viimeinen päivä jolloin henkilö on ollut toimikunnan jäsen.
sopimus_ja_tutkinto loppupvm date 13  √  null
toimikausi loppupvm date 13
jasenyys nimityspaiva date 13  √  null
suoritus osaamisen_tunnustaminen date 13  √  null Aiemmin suoritetun osaamisen tunnustaminen, yleensä arviointikokouksen pvm.
organisaatiomuutos paivamaara date 13  √  null
peruste siirtymaajan_loppupvm date 13 to_date('21990101'::text, 'YYYYMMDD'::text) Siirtymäajasta on erillinen sääntö. Vanhan perusteen mukaisesti voi suorittaa tutkinnon loppuun siirtymäajan aikana.
tutkintoversio siirtymaajan_loppupvm date 13 to_date('21990101'::text, 'YYYYMMDD'::text)
suorituskerta suoritusaika_alku date 13  √  null Arvointitilaisuuden alkupäivä.
suorituskerta suoritusaika_loppu date 13  √  null Arviointitilaisuuden loppupäivä.
organisaatiomuutos tehty date 13  √  null
toimikuntien_tutkinnot toimikausi_alku date 13  √  null
tutkintotoimikunta toimikausi_alku date 13 Poikkeustapauksissa voi olla eri päivämäärä kuin kolmivuotiskauden alkupäivä. Virallinen voimaantulopäivä, jolloin toimikunta on toimivaltainen.
toimikuntien_tutkinnot toimikausi_loppu date 13  √  null
tutkintotoimikunta toimikausi_loppu date 13 Poikkeustapauksissa voi olla eri päivämäärä kuin kolmivuotiskauden loppupäivä. Virallinen loppupäivä, jolloin toimikunta on toimivaltainen.
koulutusala voimassa_alkupvm date 13
opintoala voimassa_alkupvm date 13
tutkintoversio voimassa_alkupvm date 13
koulutusala voimassa_loppupvm date 13 to_date('21990101'::text, 'YYYYMMDD'::text)
opintoala voimassa_loppupvm date 13 to_date('21990101'::text, 'YYYYMMDD'::text)
tutkintoversio voimassa_loppupvm date 13 to_date('21990101'::text, 'YYYYMMDD'::text)
jasenyyden_status nimi varchar 16
kayttaja rooli varchar 16
kayttajarooli roolitunnus varchar 16
jasenyys status varchar 16 'nimitetty'::character varying
oppilaitos alue varchar 20  √  null
suoritus arvosana varchar 20  √  null
peruste diaarinumero varchar 20 Virallinen diaarinumero.
tutkintotoimikunta diaarinumero varchar 20  √  null Asettamispäätöksen virallinen diaarinumero.
jasenyys edustus varchar 20
alue nimi varchar 20
arvosana nimi varchar 20
edustus nimi varchar 20
organisaatiomuutostyyppi nimi varchar 20
rooli nimi varchar 20
sukupuoli nimi varchar 20
arvioija rooli varchar 20  √  null
jasenyys rooli varchar 20
henkilo sukupuoli varchar 20
schema_version type varchar 20
organisaatiomuutos tyyppi varchar 20  √  null
rahoitusmuoto nimi varchar 24  √  null Aitun enum-lokalisointisysteemin käyttämä avain.
suorituskerta jarjestamismuoto varchar 25
tutkintotaso nimi varchar 25
jarjestamissopimus sopimusnumero varchar 25 Sopimuksen virallinen diaarinumero.
nayttotutkinto tutkintotaso varchar 25
schema_version installed_on timestamp 29,6 now()
kayttajarooli luotuaika timestamp 29,6
kieli luotuaika timestamp 29,6
peruste luotuaika timestamp 29,6
tutkintotyyppi luotuaika timestamp 29,6
kayttajarooli muutettuaika timestamp 29,6
kieli muutettuaika timestamp 29,6
peruste muutettuaika timestamp 29,6
tutkintotyyppi muutettuaika timestamp 29,6
suorituskerta ehdotusaika timestamptz 35,6  √  null Aika, jolloin suoritukset on lähetetty tutkintotoimikunnalle käsiteltäväksi.
tutkintosuoritus ehdotusaika timestamptz 35,6  √  null
tutkintosuoritus hyvaksymisaika timestamptz 35,6  √  null
alue luotuaika timestamptz 35,6
arvioija luotuaika timestamptz 35,6
arvosana luotuaika timestamptz 35,6
edustus luotuaika timestamptz 35,6
eperusteet_log luotuaika timestamptz 35,6
henkilo luotuaika timestamptz 35,6
jarjestamissopimus luotuaika timestamptz 35,6
jarjestamissuunnitelma luotuaika timestamptz 35,6
jarjesto luotuaika timestamptz 35,6
jasenyyden_status luotuaika timestamptz 35,6 now()
jasenyys luotuaika timestamptz 35,6
kayttaja luotuaika timestamptz 35,6
kokotutkinto luotuaika timestamptz 35,6
koulutusala luotuaika timestamptz 35,6
koulutustoimija luotuaika timestamptz 35,6
nayttotutkinto luotuaika timestamptz 35,6
ohje luotuaika timestamptz 35,6
opintoala luotuaika timestamptz 35,6
oppilaitos luotuaika timestamptz 35,6
organisaatiomuutos luotuaika timestamptz 35,6
organisaatiomuutostyyppi luotuaika timestamptz 35,6
organisaatiopalvelu_log luotuaika timestamptz 35,6
osaamisala luotuaika timestamptz 35,6
osaamisala_ja_tutkinnonosa luotuaika timestamptz 35,6
rahoitusmuoto luotuaika timestamptz 35,6
rooli luotuaika timestamptz 35,6
sopimuksen_liite luotuaika timestamptz 35,6
sopimus_ja_tutkinto luotuaika timestamptz 35,6
sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala luotuaika timestamptz 35,6 now()
sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa luotuaika timestamptz 35,6 now()
sukupuoli luotuaika timestamptz 35,6
suorittaja luotuaika timestamptz 35,6
suoritus luotuaika timestamptz 35,6
suorituskerta luotuaika timestamptz 35,6
suorituskerta_arvioija luotuaika timestamptz 35,6
tiedote luotuaika timestamptz 35,6
toimikausi luotuaika timestamptz 35,6
toimikunta_ja_tutkinto luotuaika timestamptz 35,6
toimipaikka luotuaika timestamptz 35,6 now()
tutkinnonosa luotuaika timestamptz 35,6
tutkintonimike luotuaika timestamptz 35,6
tutkintonimike_ja_tutkintoversio luotuaika timestamptz 35,6
tutkintosuoritus luotuaika timestamptz 35,6
tutkintotaso luotuaika timestamptz 35,6
tutkintotoimikunta luotuaika timestamptz 35,6
tutkintoversio luotuaika timestamptz 35,6
alue muutettuaika timestamptz 35,6
arvioija muutettuaika timestamptz 35,6
arvosana muutettuaika timestamptz 35,6
edustus muutettuaika timestamptz 35,6
eperusteet_log muutettuaika timestamptz 35,6
henkilo muutettuaika timestamptz 35,6
jarjestamissopimus muutettuaika timestamptz 35,6
jarjestamissuunnitelma muutettuaika timestamptz 35,6
jarjesto muutettuaika timestamptz 35,6
jasenyyden_status muutettuaika timestamptz 35,6 now()
jasenyys muutettuaika timestamptz 35,6
kayttaja muutettuaika timestamptz 35,6
kokotutkinto muutettuaika timestamptz 35,6
koulutusala muutettuaika timestamptz 35,6
koulutustoimija muutettuaika timestamptz 35,6
nayttotutkinto muutettuaika timestamptz 35,6
ohje muutettuaika timestamptz 35,6
opintoala muutettuaika timestamptz 35,6
oppilaitos muutettuaika timestamptz 35,6
organisaatiomuutos muutettuaika timestamptz 35,6
organisaatiomuutostyyppi muutettuaika timestamptz 35,6
organisaatiopalvelu_log muutettuaika timestamptz 35,6
osaamisala muutettuaika timestamptz 35,6
osaamisala_ja_tutkinnonosa muutettuaika timestamptz 35,6
rahoitusmuoto muutettuaika timestamptz 35,6
rooli muutettuaika timestamptz 35,6
sopimuksen_liite muutettuaika timestamptz 35,6
sopimus_ja_tutkinto muutettuaika timestamptz 35,6
sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala muutettuaika timestamptz 35,6 now()
sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa muutettuaika timestamptz 35,6 now()
sukupuoli muutettuaika timestamptz 35,6
suorittaja muutettuaika timestamptz 35,6
suoritus muutettuaika timestamptz 35,6
suorituskerta muutettuaika timestamptz 35,6
suorituskerta_arvioija muutettuaika timestamptz 35,6
tiedote muutettuaika timestamptz 35,6
toimikausi muutettuaika timestamptz 35,6
toimikunta_ja_tutkinto muutettuaika timestamptz 35,6
toimipaikka muutettuaika timestamptz 35,6 now()
tutkinnonosa muutettuaika timestamptz 35,6
tutkintonimike muutettuaika timestamptz 35,6
tutkintonimike_ja_tutkintoversio muutettuaika timestamptz 35,6
tutkintosuoritus muutettuaika timestamptz 35,6
tutkintotaso muutettuaika timestamptz 35,6
tutkintotoimikunta muutettuaika timestamptz 35,6
tutkintoversio muutettuaika timestamptz 35,6
eperusteet_log paivitetty timestamptz 35,6  √  null
organisaatiopalvelu_log paivitetty timestamptz 35,6  √  null
arvioija etunimi varchar 40
koulutustoimija oid varchar 40  √  null
oppilaitos oid varchar 40  √  null
toimipaikka oid varchar 40  √  null
henkilo postitoimipaikka varchar 40  √  null
jarjesto postitoimipaikka varchar 40  √  null
koulutustoimija postitoimipaikka varchar 40  √  null
oppilaitos postitoimipaikka varchar 40  √  null
toimipaikka postitoimipaikka varchar 40  √  null
arvioija sukunimi varchar 40
schema_version version varchar 50
henkilo kayttaja_oid varchar 80  √  null Sitoo henkilön yksilöityyn käyttäjätunnukseen. Kaikilla henkilöillä ei ole käyttäjätunnuksia.
alue luotu_kayttaja varchar 80
arvioija luotu_kayttaja varchar 80
arvosana luotu_kayttaja varchar 80
edustus luotu_kayttaja varchar 80
eperusteet_log luotu_kayttaja varchar 80
henkilo luotu_kayttaja varchar 80
jarjestamissopimus luotu_kayttaja varchar 80
jarjestamissuunnitelma luotu_kayttaja varchar 80
jarjesto luotu_kayttaja varchar 80
jasenyyden_status luotu_kayttaja varchar 80 'JARJESTELMA'::character varying
jasenyys luotu_kayttaja varchar 80
kayttaja luotu_kayttaja varchar 80
kieli luotu_kayttaja varchar 80
kokotutkinto luotu_kayttaja varchar 80
koulutusala luotu_kayttaja varchar 80
koulutustoimija luotu_kayttaja varchar 80
nayttotutkinto luotu_kayttaja varchar 80
ohje luotu_kayttaja varchar 80
opintoala luotu_kayttaja varchar 80
oppilaitos luotu_kayttaja varchar 80
organisaatiomuutos luotu_kayttaja varchar 80
organisaatiomuutostyyppi luotu_kayttaja varchar 80
organisaatiopalvelu_log luotu_kayttaja varchar 80
osaamisala luotu_kayttaja varchar 80
osaamisala_ja_tutkinnonosa luotu_kayttaja varchar 80
peruste luotu_kayttaja varchar 80
rahoitusmuoto luotu_kayttaja varchar 80
rooli luotu_kayttaja varchar 80
sopimuksen_liite luotu_kayttaja varchar 80
sopimus_ja_tutkinto luotu_kayttaja varchar 80
sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala luotu_kayttaja varchar 80 'JARJESTELMA'::character varying
sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa luotu_kayttaja varchar 80 'JARJESTELMA'::character varying
sukupuoli luotu_kayttaja varchar 80
suorittaja luotu_kayttaja varchar 80
suoritus luotu_kayttaja varchar 80
suorituskerta luotu_kayttaja varchar 80
suorituskerta_arvioija luotu_kayttaja varchar 80
tiedote luotu_kayttaja varchar 80
toimikausi luotu_kayttaja varchar 80
toimikunta_ja_tutkinto luotu_kayttaja varchar 80
toimipaikka luotu_kayttaja varchar 80 'JARJESTELMA'::character varying
tutkinnonosa luotu_kayttaja varchar 80
tutkintonimike luotu_kayttaja varchar 80
tutkintonimike_ja_tutkintoversio luotu_kayttaja varchar 80
tutkintosuoritus luotu_kayttaja varchar 80
tutkintotaso luotu_kayttaja varchar 80
tutkintotoimikunta luotu_kayttaja varchar 80
tutkintotyyppi luotu_kayttaja varchar 80
tutkintoversio luotu_kayttaja varchar 80
alue muutettu_kayttaja varchar 80
arvioija muutettu_kayttaja varchar 80
arvosana muutettu_kayttaja varchar 80
edustus muutettu_kayttaja varchar 80
eperusteet_log muutettu_kayttaja varchar 80
henkilo muutettu_kayttaja varchar 80
jarjestamissopimus muutettu_kayttaja varchar 80
jarjestamissuunnitelma muutettu_kayttaja varchar 80
jarjesto muutettu_kayttaja varchar 80
jasenyyden_status muutettu_kayttaja varchar 80 'JARJESTELMA'::character varying
jasenyys muutettu_kayttaja varchar 80
kayttaja muutettu_kayttaja varchar 80
kieli muutettu_kayttaja varchar 80
kokotutkinto muutettu_kayttaja varchar 80
koulutusala muutettu_kayttaja varchar 80
koulutustoimija muutettu_kayttaja varchar 80
nayttotutkinto muutettu_kayttaja varchar 80
ohje muutettu_kayttaja varchar 80
opintoala muutettu_kayttaja varchar 80
oppilaitos muutettu_kayttaja varchar 80
organisaatiomuutos muutettu_kayttaja varchar 80
organisaatiomuutostyyppi muutettu_kayttaja varchar 80
organisaatiopalvelu_log muutettu_kayttaja varchar 80
osaamisala muutettu_kayttaja varchar 80
osaamisala_ja_tutkinnonosa muutettu_kayttaja varchar 80
peruste muutettu_kayttaja varchar 80
rahoitusmuoto muutettu_kayttaja varchar 80
rooli muutettu_kayttaja varchar 80
sopimuksen_liite muutettu_kayttaja varchar 80
sopimus_ja_tutkinto muutettu_kayttaja varchar 80
sopimus_ja_tutkinto_ja_osaamisala muutettu_kayttaja varchar 80 'JARJESTELMA'::character varying
sopimus_ja_tutkinto_ja_tutkinnonosa muutettu_kayttaja varchar 80 'JARJESTELMA'::character varying
sukupuoli muutettu_kayttaja varchar 80
suorittaja muutettu_kayttaja varchar 80
suoritus muutettu_kayttaja varchar 80
suorituskerta muutettu_kayttaja varchar 80
suorituskerta_arvioija muutettu_kayttaja varchar 80
tiedote muutettu_kayttaja varchar 80
toimikausi muutettu_kayttaja varchar 80
toimikunta_ja_tutkinto muutettu_kayttaja varchar 80
toimipaikka muutettu_kayttaja varchar 80 'JARJESTELMA'::character varying
tutkinnonosa muutettu_kayttaja varchar 80
tutkintonimike muutettu_kayttaja varchar 80
tutkintonimike_ja_tutkintoversio muutettu_kayttaja varchar 80
tutkintosuoritus muutettu_kayttaja varchar 80
tutkintotaso muutettu_kayttaja varchar 80
tutkintotoimikunta muutettu_kayttaja varchar 80
tutkintotyyppi muutettu_kayttaja varchar 80
tutkintoversio muutettu_kayttaja varchar 80
ohje ohjetunniste varchar 80 Sitoo ohjetekstin käyttöliittymässä tiettyyn kohtaan, jossa se näytetään.
jarjesto oid varchar 80  √  null
kayttaja oid varchar 80 Käyttäjän yksilöivä tunnus käyttäjähallintapalvelussa.
suorittaja oid varchar 80  √  null
rahoitusmuoto rahoitusmuoto varchar 80 Column, jota excel-suoritustiedot käyttää, mutta joka on tarkoitus myöhemmin ehkä poistaa. Tätä ei olisi alun perin pitänyt tehdä.
kayttaja uid varchar 80 Käyttäjän yksilöivä käyttäjätunnus käyttäjähallintapalvelussa.
henkilo etunimi varchar 100
kayttaja etunimi varchar 100
suorittaja etunimi varchar 100
schema_version installed_by varchar 100
jarjestamissuunnitelma jarjestamissuunnitelma_content_type varchar 100
henkilo organisaatio varchar 100  √  null
tutkintoversio osajarjestyskoodisto varchar 100  √  null
henkilo osoite varchar 100  √  null
koulutustoimija osoite varchar 100  √  null
oppilaitos osoite varchar 100  √  null
toimipaikka osoite varchar 100  √  null
henkilo puhelin varchar 100  √  null
jarjestamissopimus puhelin varchar 100  √  null
jarjesto puhelin varchar 100  √  null
koulutustoimija puhelin varchar 100  √  null
oppilaitos puhelin varchar 100  √  null
sopimus_ja_tutkinto puhelin varchar 100  √  null
toimipaikka puhelin varchar 100  √  null
sopimus_ja_tutkinto puhelin_vara varchar 100  √  null
henkilo sahkoposti varchar 100  √  null
jarjestamissopimus sahkoposti varchar 100  √  null
jarjesto sahkoposti varchar 100  √  null
koulutustoimija sahkoposti varchar 100  √  null
oppilaitos sahkoposti varchar 100  √  null
sopimus_ja_tutkinto sahkoposti varchar 100  √  null
toimipaikka sahkoposti varchar 100  √  null
tutkintotoimikunta sahkoposti varchar 100  √  null
sopimus_ja_tutkinto sahkoposti_vara varchar 100  √  null
sopimuksen_liite sopimuksen_liite_content_type varchar 100
henkilo sukunimi varchar 100
kayttaja sukunimi varchar 100
suorittaja sukunimi varchar 100
jarjestamissopimus vastuuhenkilo varchar 100  √  null
sopimus_ja_tutkinto vastuuhenkilo varchar 100  √  null
sopimus_ja_tutkinto vastuuhenkilo_vara varchar 100  √  null
schema_version description varchar 200
jarjestamissuunnitelma jarjestamissuunnitelma_filename varchar 200
alue kuvaus varchar 200  √  null
edustus kuvaus varchar 200  √  null
kayttajarooli kuvaus varchar 200  √  null
kieli kuvaus varchar 200  √  null
organisaatiomuutostyyppi kuvaus varchar 200  √  null
rahoitusmuoto kuvaus varchar 200  √  null
rooli kuvaus varchar 200  √  null
sukupuoli kuvaus varchar 200  √  null
tutkintotaso kuvaus varchar 200  √  null
oppilaitos nimi varchar 200
toimipaikka nimi varchar 200
jarjesto nimi_fi varchar 200
koulutustoimija nimi_fi varchar 200
jarjesto nimi_sv varchar 200  √  null
koulutustoimija nimi_sv varchar 200  √  null
jarjesto osoite varchar 200  √  null
sopimuksen_liite sopimuksen_liite_filename varchar 200
jarjesto www_osoite varchar 200  √  null
koulutustoimija www_osoite varchar 200  √  null
oppilaitos www_osoite varchar 200  √  null
toimipaikka www_osoite varchar 200  √  null
suoritus lisatiedot varchar 500  √  null
suorituskerta paikka varchar 500  √  null Vapaa kuvaus paikasta, jossa suoritus on arvioitu.
suorituskerta jarjestelyt varchar 1000  √  null Vapaa kuvaus työtehtävistä ja järjestelyistä, jotka liittyvät näyttötilaisuuteen.
schema_version script varchar 1000
jarjestamissuunnitelma jarjestamissuunnitelma bytea 2147483647  √  null
henkilo lisatiedot text 2147483647  √  null
sopimus_ja_tutkinto lisatiedot text 2147483647  √  null Vapaamuotoisia lisätietoja ja muistiinpanoja OPH:n käyttöön.
sopimus_ja_tutkinto lisatiedot_vara text 2147483647  √  null
nayttotutkinto nimi_fi text 2147483647
osaamisala nimi_fi text 2147483647
toimikuntien_tutkinnot nimi_fi text 2147483647  √  null
tutkinnonosa nimi_fi text 2147483647
tutkintonimike nimi_fi text 2147483647
tutkintotoimikunta nimi_fi text 2147483647
nayttotutkinto nimi_sv text 2147483647  √  null
osaamisala nimi_sv text 2147483647  √  null
toimikuntien_tutkinnot nimi_sv text 2147483647  √  null
tutkinnonosa nimi_sv text 2147483647  √  null
tutkintonimike nimi_sv text 2147483647  √  null
tutkintotoimikunta nimi_sv text 2147483647
tutkintoversio peruste text 2147483647  √  null
koulutusala selite_en text 2147483647  √  null
opintoala selite_en text 2147483647  √  null
koulutusala selite_fi text 2147483647
opintoala selite_fi text 2147483647
tutkintotyyppi selite_fi text 2147483647
koulutusala selite_sv text 2147483647  √  null
opintoala selite_sv text 2147483647  √  null
tutkintotyyppi selite_sv text 2147483647
sopimuksen_liite sopimuksen_liite bytea 2147483647  √  null
ohje teksti_fi text 2147483647  √  null
tiedote teksti_fi text 2147483647  √  null
ohje teksti_sv text 2147483647  √  null
tiedote teksti_sv text 2147483647  √  null
tutkintotoimikunta toimiala text 2147483647  √  null
jasenyys vapaateksti_kokemus text 2147483647  √  null